\

Theo Quyết định 2475/QĐ-BTTTT về mã bưu chính quốc gia thì mã bưu chính Bến Tre là 930000, trước đó mã bưu chính Bến Tre theo mã bưu điện 6 số là 86000.

Dưới đây là danh sách mã bưu chính của các bưu cục trên toàn tỉnh Bến Tre:

STT Mã bưu chính Tên bưu cục
1 930000 Bưu cục cấp 1 Bến Tre
2 93100 Bưu cục Thành phố Bến Tre
3 93200 Bưu cục Châu Thành
4 93300 Bưu cục Chợ Lách
5 93400 Bưu cục Mỏ Cày Bắc
6 93500 Bưu cục Mỏ Cày Nam
7 93600 Bưu cục Giồng Trôm
8 93700 Bưu cục Bình Đại
9 93800 Bưu cục Ba Tri

Mã bưu chính được sử dụng để xác định địa chỉ chính xác của các bưu phẩm, giúp quá trình vận chuyển diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn. Mã bưu chính được ghi trên các bưu phẩm, thư từ, hàng hóa,… để giúp các đơn vị vận chuyển dễ dàng phân loại và xử lý.

Để tra cứu mã bưu chính Bến Tre, bạn có thể truy cập vào website của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoặc các website tra cứu mã bưu chính uy tín khác.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng mã bưu chính Bến Tre:

 • Để gửi thư từ, bưu phẩm đến Bến Tre, bạn cần ghi mã bưu chính 930000 vào ô “Mã bưu chính” trên phong bì hoặc bưu phẩm.
 • Để đăng ký nhận hàng hóa từ các đơn vị vận chuyển, bạn cần cung cấp mã bưu chính 930000 cho đơn vị vận chuyển.
 • Để tra cứu thông tin bưu phẩm, bạn có thể sử dụng mã bưu chính 930000 để tìm kiếm trên website của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Mã bưu chính Chợ Lách Bến Tre

Mã bưu chính Chợ Lách, Bến Tre là 93300. Đây là mã bưu chính chung cho toàn huyện Chợ Lách, bao gồm cả thị trấn Chợ Lách và các xã:

 • An Định
 • An Khánh
 • An Nhơn
 • An Phú Tây
 • Bình Hòa
 • Bình Phú
 • Bình Thành
 • Chợ Lách
 • Long Thới
 • Tân Thành
 • Thành Thới B
 • Thành Thới Lợi
 • Thành Thới Trung
 • Vĩnh Thành

Mã bưu chính bình đại bến tre

Mã bưu chính Bình Đại, Bến Tre là 93700. Đây là mã bưu chính chung cho toàn huyện Bình Đại, bao gồm cả thị trấn Bình Đại và các xã:

 • Bình Thắng
 • Châu Bình
 • Đại Hòa
 • Giao Hòa
 • Hưng Phong
 • Long Hòa
 • Minh Đức
 • Phú Lễ
 • Phú Ngãi
 • Sơn Hòa
 • Tân Xuân

Mã bưu chính Châu Thành Bến Tre

Mã bưu chính Châu Thành, Bến Tre là 93200. Đây là mã bưu chính chung cho toàn huyện Châu Thành, bao gồm cả thị trấn Châu Thành và các xã:

 • An Hữu
 • An Khánh
 • An Thạnh
 • Bình Hòa
 • Bình Phú
 • Bình Thành
 • Châu Hòa
 • Châu Thành
 • Phú Túc
 • Tam Phước
 • Thành Thới A
 • Thành Thới B
 • Thành Thới Tứ
 • Trung An

Mã bưu chính thành phố Bến Tre

Mã bưu chính thành phố Bến Tre là 93100. Đây là mã bưu chính chung cho toàn thành phố, bao gồm cả các phường:

 • An Hội
 • An Ngãi
 • An Phú
 • Bình Phú
 • Phú Khương
 • Phú Tân
 • Phú Thọ
 • Phú Thịnh
 • Thành Triệu
 • Trận Giang