\

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại info@tienvietexpress.com

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Tiến Việt Express

Tất cả thông tin trên trang web này – https://guihangdinuocngoai.com.vn/ – được công bố một cách thiện chí và chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Tiến Việt Express không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và chính xác của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (Tiến Việt Express), bạn đều phải tự chịu rủi ro. Tiến Việt Express sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách đi theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung và tính chất của các trang web này. Các liên kết đến các trang web khác này không hàm ý đề xuất cho tất cả nội dung tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa liên kết có thể đã ‘xấu’.

Xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy đảm bảo kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của các trang web này cũng như “Điều khoản dịch vụ” của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này thì những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.