\

Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng đến với Tiến Việt Express!

Các điều khoản và điều kiện này nêu rõ các quy tắc và quy định về việc sử dụng Trang web của Tiến Việt Express, có tại https://guihangdinuocngoai.com.vn/.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi coi như bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Tiến Việt Express nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm cũng như tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và quy định của Công ty. điều kiện. “Công ty”, “Bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến việc đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất nhằm mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, theo quy định tại và tuân theo luật pháp hiện hành của Hà Lan. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc họ, đều được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie. Khi truy cập Tiến Việt Express, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách quyền riêng tư của Tiến Việt Express.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Tiến Việt Express và/hoặc người cấp phép của Tiến Việt Express sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Tiến Việt Express. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ Tiến Việt Express để sử dụng cho mục đích cá nhân của riêng bạn với các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Đăng lại tài liệu từ Tiến Việt Express
 • Bán, cho thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ Tiến Việt Express
 • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ Tiến Việt Express
 • Phân phối lại nội dung từ Tiến Việt Express

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày ở đây.

Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến ​​cũng như thông tin trong một số lĩnh vực nhất định của trang web. Tiến Việt Express không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Bình luận trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Các bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Tiến Việt Express, các đại lý và/hoặc chi nhánh của Tiến Việt Express. Bình luận phản ánh quan điểm, ý kiến ​​của người đăng quan điểm, ý kiến ​​của mình. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Tiến Việt Express sẽ không chịu trách nhiệm về Bình luận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc phải chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc xuất hiện Bình luận. trên trang web này.

Tiến Việt Express có quyền giám sát tất cả các Bình luận và xóa mọi Bình luận có thể bị coi là không phù hợp, mang tính xúc phạm hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

 • Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
 • Nhận xét không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp nào khác xâm phạm quyền riêng tư
 • Nhận xét sẽ không được sử dụng để lôi kéo hoặc quảng bá hoạt động kinh doanh hoặc tập quán hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Bạn cấp cho Tiến Việt Express giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Siêu liên kết tới Nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Các cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tổ chức tin tức;
 • Các nhà phân phối danh mục trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cách tương tự như cách họ siêu liên kết đến Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và
 • Doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ việc thu hút các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với bạnr Trang web.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, tới các ấn phẩm hoặc thông tin Trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

 • nguồn thông tin người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến;
 • các trang cộng đồng dot.com;
 • hiệp hội hoặc nhóm khác đại diện cho tổ chức từ thiện;
 • nhà phân phối thư mục trực tuyến;
 • cổng internet;
 • các công ty kế toán, luật và tư vấn; và
 • các cơ sở giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết đó sẽ không khiến chúng tôi có ấn tượng bất lợi đối với chính chúng tôi hoặc đối với các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi từ khả năng hiển thị của siêu liên kết sẽ bù đắp cho sự vắng mặt của Tiến Việt Express; và (d) liên kết nằm trong bối cảnh thông tin tài nguyên chung.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê ở đoạn 2 ở trên và muốn liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến Tiến Việt Express. Vui lòng bao gồm tên, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn dự định liên kết đến Trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn đến liên kết. Đợi 2-3 tuần để nhận được phản hồi.

Các tổ chức được phê duyệt có thể siêu liên kết đến Trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc
 • Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất được liên kết tới; hoặc
 • Việc sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi được liên kết đến sẽ có ý nghĩa trong bối cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng logo của Tiến Việt Express hoặc tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết khi không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

iFrame

Nếu không có sự chấp thuận trước và cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo khung xung quanh các Trang web của chúng tôi để thay đổi cách trình bày trực quan hoặc diện mạo của Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Trách nhiệm pháp lý về nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại đang gia tăng trên Trang web của bạn. Không (các) liên kết nào được xuất hiện trên bất kỳ Trang web nào có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, nói cách khác là vi phạm hoặc ủng hộ hành vi xâm phạm hoặc hành vi vi phạm khác đối với bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này cũng như chính sách liên kết của nó bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Xóa liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi mang tính xúc phạm vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc trả lời trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin đó; chúng tôi cũng không hứa đảm bảo rằng trang web luôn sẵn sàng hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ mọi tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có nội dung nào trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân;
 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với hành vi gian lận hoặc xuyên tạc mang tính gian lận;
 • giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được luật hiện hành cho phép; hoặc
 • loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn mà có thể không được loại trừ theo luật hiện hành.

Các giới hạn và cấm trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm các trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, ngoài hợp đồng và đối với vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Miễn là trang web cũng như thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.