\

Bạn cần thực hiện cuộc gọi điện thoại quốc tế đến Canada hoặc các cuộc gọi nội hạt khi du lịch ở Canada  và không chắc chắn nên sử dụng mã cuộc gọi nào? Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chi tiết về mã quốc gia, mã vùng điện thoại ở Canada và thao tác khi muốn thực hiện cuộc gọi.

Xem thêm: 

Mã quốc gia Canada

Cũng như các nước khác trên thể giới, khi gọi điện thoại quốc tế đến Canada chúng ta phải sử dụng mã vùng hay còn gọi là mã nước Canada trước số điện thoại cần liên hệ

Mã quốc gia Canada hay còn được hiểu là mã số điện thoại gọi đến của Canada là: 1 theo quy ước quốc tế. Mã số này sẽ được viết sau dấu “+” và các cuộc điện thoại được gọi từ Canada sẽ hiển thị +1 ở đầu dãy số điện thoại.

 

Mã vùng điện thoại Canada

Sau mã quốc gia, mỗi tỉnh,thành phố và khu vực ở Canada sẽ được gán các mã khác nhau gọi là mã vùng. Các mã vùng thường theo sau mã quốc gia khi thực hiện cuộc gọi quốc tế đến Canada.

Mã vùng điện thoại ở Canada gồm ba chữ số mà bạn phải quay số tùy thuộc vào tỉnh/thành phố hoặc khu vực mà bạn đang muốn gọi đến. Một số tỉnh có nhiều mã vùng khác nhau vì có dân số cao.

Canada hiện đang sử dụng 40 mã vùng khác nhau được gán cho các khu vực địa lý cụ thể cộng với mã vùng 600 và 622 không được gán cho khu vực địa lý. Tỉnh/thành phố sử dụng nhiều mã vùng nhất là Ontario, hiện đang sử dụng 14 mã vùng, theo sau là Quebec đang sử dụng 9 mã vùng. Một số tỉnh thành khác sử dụng chung mã vùng như Nova Scotia và Đảo Prince Edward cùng sử dụng mã vùng 902 và 782, hoặc Yukon, Vùng lãnh thổ Tây Bắc và Nunavut sử dụng mã vùng 867.

 


Bảng đồ mã vùng điện thoại ở Canada

Canada nằm trong khu vữc Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ (NANP) bao gồm Hoa Kỳ và mười tám quốc gia và quốc đảo ở vùng biển Caribbean. Ở Canada, việc quản lí mã vùng được chịu trách nhiệm bởi Canadian Numbering Administrator, đóng vai trò là quản trị viên trung lập với các quyết định về việc thực hiện được phân công bởi Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ (NANP) cùng với 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ. Trong khi đó, Quản trị viên Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ (NANP) chịu trách nhiệm việc quản lý, phân công và quản lý mã vùng.

Vào năm 1947 khi Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ (NANP) được thành lập, Canada được chỉ định chín mã vùng, bao gồm Mã vùng 204 – Manitoba, Mã vùng 306 – Saskatchewan, Mã vùng 403 – Alberta, Mã vùng 416 – Ontario, Mã vùng 418 – Quebec, Mã vùng 514 – Quebec, Mã vùng 604 – British Columbia, Mã vùng 613 – Ontario, Mã vùng 902 – Nova Scotia, Đảo Prince Edward và New Brunswick.

Ngoài các mã vùng theo khu vực địa lý nói trên, có 2 mã vùng là 600 và 622 không thuộc địa lý ở Canada được dành riêng cho các dịch vụ như liên kết dữ liệu, dịch vụ vệ tinh di động và ISDN.

Dưới đây là bảng mã vùng điện thoại ở Canada sẽ giúp bạn biết rõ từng mã vùng ở các tỉnh/thành phố và khu vực khác nhau ở Canada theo cập nhật mới nhất

Bảng mã vùng điện thoại ở Canada

 Số điện thoại ở Canada

Số điện thoại của Canada bao gồm mã vùng gồm ba chữ số, theo sau là số địa phương gồm bảy chữ số. Tại một số nơi ở Canada bạn phải bấm đủ 10 số trước số 1 mới gọi đến được.

Ví dụ nếu bạn thấy số điện thoại (+1613) 456 7136 thì đây là số điện thoại từ Canada. Cụ thể, 613 là mã vùng điện thoại Ottawa, Ontario.

Nếu bạn đang gọi bên trong Canada, bạn không cần phải quay số mã quốc gia của Canada là +1. Chỉ cần quay số mã vùng và số điện thoại.

Ví dụ: Bạn chỉ cần quay số (613) 456 7136 cho cuộc gọi nội hạt tới Ontario

 Cách thực hiện cuộc gọi quốc tế đến Canada

Khi thực hiện cuộc gọi từ một quốc gia khác đến Canada bạn cần phải bấm số trên điện thoại của mình như sau:

[IDD +Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại]

Trong đó:

  • IDD là mã số cuộc gọi quốc tế trực tiếp của nước bạn
  • Mã quốc gia Canada là 1
  • Mã số vùng: tra cứu từ bảng mã vùng điện thoại ở Canada phía trên

Ví du nếu bạn muốn gọi đến số (604) 555-5555, bạn sẽ quay số IDD +1 604 555 5555.

Nếu cuộc gọi đến Canada của bạn không được thực hiện, hãy kiểm tra lại các lưu ý sau:

  • Đảm bảo rằng số mã vùng bạn quay số chính xác.
  • Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng định dạng quay số chính xác (mã số cuộc gọi quốc tế trực tiếp IDD từ quốc gia của bạn, mã quốc gia Canada, mã vùng, sau đó là số địa phương)
  • Nếu bạn gọi điện thoại trên điện thoại di động, hãy đảm bảo bạn sử dụng biểu tượng + + trước mã quốc gia, không cần mã số cuộc gọi quốc tế trực tiếp.

Bạn lưu ý là múi giờ Canada là GMT -4 để lựa chọn thời gian gọi sang Canada phù hợp. Vì khi bạn gọi vào thời gian giữa đêm mà không ai bắt máy thì bạn vẫn bị trừ tiền.

Nếu bạn là khách du lịch có thể sử dụng wifi, 3G/4G để gọi điện dễ dàng và không tốn tiền khi ở Canada. Nếu gọi Internet thì bạn không cần phải biết mã vùng Canada.

Trên đây là tất cả những thông tin về mã vùng, mã điện thoại Canada. Nếu bạn muốn gọi điện từ Việt Nam hoặc bất cứ nơi nào khác sang Canada hãy làm hướng dẫn như ở trên nhé.