\

Cách tính quá khổ của DHL, Phụ phí được áp dụng cho mỗi chuyến hàng khi địa điểm giao hàng hoặc nhận hàng tại vùng sâu vùng xa.

Vùng sâu vùng xa là: vùng đảo, vùng cao nguyên, hoặc nơi có mã bưu cục/ mã vùng khó phục vụ hoặc những vùng ngoại ô, thị trấn xa xôi không thể tiếp cận hoặc không được phục vụ thường xuyên.

Khu Vực Vùng Sâu Vùng Xa:

Phụ phí được áp dụng cho mỗi chuyến hàng khi địa điểm giao hàng hoặc nhận hàng tại vùng sâu vùng xa. Xa được định nghĩa là đảo và vùng cao nguyên, hoặc nơi có mã bưu cục/ mã vùng khó phục vụ hoặc những vùng ngoại ô, thị trấn xa xôi không thể tiếp cận hoặc không được phục vụ thường xuyên.

– Hàng nguy hiểm:

DHL Express được chứng nhận trong những cấp bậc cụ thể về Hàng hóa Nguy hiểm theo các quy định của IATA và ADR. Việc xử lý và vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm không khả dụng tại tất cả nơi đi và điểm đến.

– Kiện hàng quá khổ :

Phụ phí được áp dụng cho bất kỳ chuyến hàng có trọng lượng thang vượt quá 70kg.

– Kiện hàng ngoại cở :

Phụ phí được áp dụng cho bất kỳ chuyến hàng có kích thước đơn vượt quá 120cm, hoặc bất kỳ pallet có kích thước cơ sở vượt quá 120 cm.

– Chỉnh sữa địa chỉ người nhận ( Sai địa chỉ người nhận).

Một khoản phụ phí sẽ được áp dụng cho mỗi lô hàng khi địa chỉ điểm đến do Người gửi cung cấp không đầy đủ, không còn chính xác hoặc sai sót, dẫn đến việc DHL không thể giao hàng. DHL sẽ tìm kiếm và làm rõ địa chỉ chính xác để hoàn thành việc chuyển phát lô hàng.

 • Giao hàng vùng sâu vùng xa -> 500,000.00 VND hoặc 8,400.00 VND/kg nếu cao hơn
 • Nhận hàng vùng sâu vùng xa -> 500,000.00 VND hoặc 8,400.00 VND/kg nếu cao hơn.
 • Hàng hóa nguy hiểm – Số lượng dự kiến -> 150,000.00 VNĐ
 • Hàng hóa nguy hiểm – Số lượng hạn chế -> 800,000.00 VNĐ
 • Toàn bộ hàng hóa nguy hiểm -> 2,300,000.00 VNĐ
 • Hàng hóa nguy hiểm – Đá khô (UN1845) -> 300,000.00 VNĐ
 • Lithium Batteries Section II (PI967, PI970) -> No charge
 • Pin lithium Phần II (Pl965) -> 2,300,000.00 VND
 • Kiện hàng quá tải trọng -> 980,000.00 VND
 • Kiện hàng ngoại cỡ -> 980,000.00 VND
 • Kiện hàng khó vận chuyển -> 1,960,000.00 VND
 • Hiệu chỉnh địa chỉ -> 300,000.00 VNĐ
 • Rủi ro cao -> 500,000.00 VND
 • Điểm đến bị hạn chế -> 750,000.00 VND
chuyển hàng đi mỹ giá rẻ