Phụ phí xăng dầu DHL tháng 06.2021

Thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy phụ phí nhiên liệu, có thể tăng, giảm hoặc huỷ bỏ, song song với những chuyển động trong giá nhiên liệu.
Các dịch vụ Xác định Thời gian trong nước và quốc tế
Tháng
Phụ phí
Tháng 6 2021
17.00%
Tháng 5 2021
17.00%
Tháng 4 2021
16.50%