Phụ phí nhiên liệu hay còn gọi là phụ phí xăng dầu của DHL – ( Fuel Surcharge)

ThángPhụ phí
Tháng 1 năm 202112.50%
Tháng 12 năm 202011.75%
Tháng 11 năm 202011.50%

0938 134 818
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon