\

Canada, quốc gia có diện tích rộng lớn hơn 9.985.000 km², sử dụng đến 6 múi giờ khác nhau. Điều này tạo ra sự khác biệt về múi giờ giữa Việt Nam và Canada.

Tìm hiểu về múi giờ Canada

Canada sử dụng múi giờ từ UTC-3 đến UTC-8 do vị trí địa lý xa Việt Nam hơn 13.000 km tính theo đường bay. Trong khi đó, Việt Nam chỉ sử dụng múi giờ UTC+7.

Múi giờ Canada có gì khác so với Việt Nam

Múi giờ Newfoundland (UTC – 3:30)

Múi giờ này chênh lệch khoảng 10 giờ 30 phút so với Việt Nam. Áp dụng cho tỉnh Newfoundland và Labrador, bao gồm thành phố ST. Johnny’s.

Múi giờ tại đông nam, đông bắc ở Canada (UTC – 7:00)

Múi giờ này chậm hơn 14 giờ so với Việt Nam. Áp dụng cho các tỉnh bang và vùng lãnh thổ như British Columbia, Northwest Territories, Alberta. Thành phố Edmonton và Calgary cũng nằm trong múi giờ này.

Múi giờ ở miền Đông Canada (UTC – 5:00)

Múi giờ này chậm hơn 12 giờ so với Việt Nam. Áp dụng cho các tỉnh bang đông trung Nunavut, Québec và Ontario. Thủ đô Ottawa và các thành phố lớn Québec, Toronto và Montreal cũng nằm trong múi giờ này.

Múi giờ Đại Tây Dương ở Canada (UTC – 4:00)

Múi giờ này chậm hơn 11 giờ so với Việt Nam. Áp dụng cho vùng tỉnh bang bán đảo Nova Scotia và New Brunswick.

Múi giờ miền Trung ở Canada (UTC – 6:00)

Múi giờ này chậm hơn 13 giờ so với Việt Nam. Áp dụng cho thành phố Winnipeg và vùng Manitoba.

Múi giờ (UTC – 8:00)

Múi giờ này chậm hơn 15 giờ so với Việt Nam. Áp dụng cho khu vực British Columbia và thành phố Vancouver.

Thay đổi múi giờ ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của du học sinh

Việt Nam và Canada có nhiều sự khác biệt về diện tích, cũng như vị trí địa lý. Canada sử dụng 6 múi giờ, trong khi Việt Nam chỉ có một. Điều này khiến giờ tại Canada chậm hơn giờ thế giới.

Với cách tính giờ quốc tế, thời gian tại Việt Nam cộng thêm 7 tiếng, trong khi giờ Canada trừ từ 3,5 đến 8 tiếng. Chúng ta có thể tính khoảng thời gian chênh lệch giữa Canada và Việt Nam từ 10,5 đến 15 tiếng.

Thích nghi với thay đổi múi giờ Canada

Để tính giờ tại Canada, chúng ta có thể áp dụng cách trừ số giờ chênh lệch so với múi giờ Việt Nam. Ví dụ, khi ở Việt Nam là 8 giờ tối, ở khu vực Thái Bình Dương của Canada sẽ là 5 giờ sáng. Trong mùa hè, chênh lệch giờ sẽ là 14 tiếng.

Hiểu rõ về múi giờ Canada so với Việt Nam là yếu tố cơ bản khi định cư hay đi du học và làm việc tại Canada.

Liên kết: GỬI HÀNG ĐI NƯỚC NGOÀI-TIẾN VIỆT EXPRESS

Ở trên đây là những thông tin cơ bản về múi giờ Canada so với Việt Nam. Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt múi giờ giữa hai quốc gia này.