Mã bưu chính Hưng Yên là bao nhiêu?

Mã bưu chính Hưng Yên là bao nhiêu?

Theo Quyết định 2475/QĐ-BTTTT về mã bưu chính quốc gia thì mã bưu chính Hưng Yên là 17000, trước đó mã bưu chính Hưng Yên theo mã bưu điện 6 số là 160000.

Dưới đây là danh sách mã bưu chính của các bưu cục trên toàn tỉnh Hưng Yên:

STT Mã bưu chính Tên bưu cục
1 17000 Bưu cục cấp 1 Hưng Yên
2 17001 Bưu cục Hiến Nam
3 17002 Bưu cục Văn Lâm
4 17003 Bưu cục Mỹ Hào
5 17004 Bưu cục Ân Thi
6 17005 Bưu cục Tiên Lữ
7 17006 Bưu cục Kim Động
8 17007 Bưu cục Phù Cừ
9 17008 Bưu cục Khoái Châu

Mã bưu chính được sử dụng để xác định địa chỉ chính xác của các bưu phẩm, giúp quá trình vận chuyển diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn. Mã bưu chính được ghi trên các bưu phẩm, thư từ, hàng hóa,… để giúp các đơn vị vận chuyển dễ dàng phân loại và xử lý.

Mã bưu chính Hưng Yên là bao nhiêu?

Để tra cứu mã bưu chính Hưng Yên, bạn có thể truy cập vào website của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoặc các website tra cứu mã bưu chính uy tín khác.

Cập Nhật Lúc October 11, 2023 by Quang Tran