Luật thuế xuất nhập khẩu ở việt nam. liên hệ 0938 134 818 để được tư vấn

Qua 10 năm thực hiện, Luật thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK) số 45/2005/QH11 đã đạt được các mục tiêu đề ra khi ban hành nhưng cũng bộc lộ tồn tại hạn chế. Tại họp báo chuyên đề ngày 28/8/2015, Tổng cục Hải quan đã cung cấp cho các phóng viên báo chí 4 nhóm vấn đề lớn mà dự thảo Luật tới đây sẽ tập trung sửa đổi.
Một là, nhóm vấn đề về khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nướcphù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết.
Trong nhóm này, sẽ bổ sung một số nội dung quy định về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ trên cơ sở kế thừa, nâng cấp một số quy định của các Pháp lệnh liên quan (Chương III, Điều 12-15 dự thảo Luật).
Đồng thời sửa đổi nguyên tắc, thẩm quyền ban hành Biểu thuế, thuế suất; quy định mức thuế xuất khẩu tối thiểu của Biểu thuế theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế xuất khẩu thay cho khung thuế suất hiện nay (Điều 11 dự án Luật).
Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung những quy định về ưu đãi thuế để khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đẩy mạnh xã hội hóa.
Hai là, nhóm vấn đề về đồng bộ hệ thống pháp luật.
Cụ thể là sửa đổi, bổ sung để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan; đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế XNK hiện hành, bao gồm các nội dung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế.
Ba là, nhóm vấn đề về phù hợp các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Cụ thể là bổ sung quy định về áp dụng thuế xuất khẩu đối với trường hợp có hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu.
Bổ sung quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường nội địa đáp ứng các điều kiện về xuất xứ thì được áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt tương ứng (điểm a, b, khoản 3, Điều 6.
Bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế và các Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước hoặc một số tổ chức quốc tế để đảm bảo minh bạch, phù hợp với Luật ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế (khoản 4, Điều 16).
Bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp tối thiểu; miễn thuế đối với hàng mẫu, phim, ảnh, mô hình để làm mẫu có giá trị nhỏ, ấn phẩm quảng cáo (khoản 5, khoản 10 Điều 16) phù hợp với công ước Kyoto sửa đổi cũng như dự kiến cam kết tại Hiệp định TPP và Việt Nam – EU.
Bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa thuộc chế độ tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có thời hạn, không mang mục đích thương mại nhằm phù hợp với Công ước Kyoto (khoản 9, Điều 16).
Bốn là, nhóm vấn đề về đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong đó sẽ chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để sản xuất xuất khẩu từ đối tượng phải nộp thuế khi nhập khẩu, được hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế. Quy định này sẽ khuyến khích sản xuất xuất khẩu, đơn giản thủ tục hành chính, phù hợp với thông lệ quốc tế (khoản 7, Điều 16).
Chuyển hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất từ đối tượng chịu thuế ở khâu nhập khẩu và thực hiện hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế có điều kiện về bảo lãnh, đặt cọc phù hợp với thông lệ quốc tế (điểm e, khoản 9, Điều 16).
Hiện dự thảo Luật thuế XNK sửa đổi đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến các bên liên quan.
============================================

Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Tiến Việt 
VAT Code 0314960843
Địa Chỉ : 35 Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline : 0938 134 818 –  0931 012 456 
Tell : 028 3636 9693
Website : www.tienvietexpress.com – www.guihangdinuocngoai.com.vn
Email : info@tienvietexpress.com