[ad_1]

​Phụ phí nhiên liệu

​Phụ phí với mức tính có thể thay đổi này thích hợp cho việc tính phí theo trọng lượng của mỗi lô hàng vận chuyển và bất kỳ loại phụ phí nào liên quan đến vận chuyển. Phụ phí này dựa trên giá nhiên liệu công bố công khai, đồng thời hiển thị trên website của DHL Express. Phụ phí này được điều chỉnh mỗi tháng theo giá dầu lấy làm giá hiện hành trong hai tháng trước tháng tính hóa đơn. Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế.

​Tham khảo tại đây để biết thêm mức phụ phí hiện hành

​% trên phí vận chuyển và phụ phí


​Rủi ro cao

​Phụ phí được áp dụng khi vận chuyển đến một quốc gia mà DHL Việt Nam phải vận hành ở mức rủi ro cao do tình trạng chiến tranh bất ổn và mối đe dọa khủng bố liên tục. Danh mục các quốc gia này được công bố trên mạng như là một phần của bản phí phụ trội tương ứng.

​Trên mỗi lô hàng

​500.000 VNĐ


​Điểm đến bị hạn chế

​Phụ phí này được áp dụng khi vận chuyển các sản phẩm không phải chứng từ đến một quốc gia bịáp đặt lệnh cấm vận bởi Hội Đồng An Ninh Liên Hợp Quốc. Danh mục các quốc gia này được công bố trên mạng như là một phần của bản phí phụ trội tương ứng.

​Trên mỗi lô hàng

​750.000 VNĐ


​Hàng quá khổ

​Một khoản phụ phí cố định sẽ được áp dụng trên mỗi gói hàng, tính bao gồm cả pallet, có kích thước một cạnh đơn vượt quá 120cm. Phụ phí cho kiện hàng quá khổđược áp dụng cho chuyển phát quốc tế.

​Trên mỗi kiện hàng

​2.100.000 VNĐ


​Hàng quá ​tải

​Một khoản phụ phí cố định sẽ được áp dụng trên mỗi gói hàng, tính bao gồm cả pallet, có trọng lượng thực tế hoặc trọng lượng thể tích vượt quá 70kg. Phụ phí cho kiện hàng quá tải được áp dụng cho chuyển phát quốc tế.

​Trên mỗi kiện hàng

​2.100.000 VNĐ


​Pallet không thể xếp chồng

​Phụ phí được áp dụng khi bất kỳ pallet nào trong một lô hàng không thể xếp chồng theo yêu cầu của Người gửi hàng hoặc do tính chất hình dạng, nội dung, cách đóng gói của hàng trên pallet.

​Trên mỗi kiện hàng

​3.900.000 VNĐ


​​Giao hàng vùng sâu vùng xa(Bảng vùng sâu vùng xa DHL)

​Phụ phí được áp dụng cho mỗi chuyến hàng khi nơi giao hàng ở địa điểm h​ẻo lánh hoặc khótiếp cận. Phụ phí giao hàng vùng sâu vùng xa được áp dụng cho các lô hàng quốc tế.

​Trên mỗi trọng lượng lô hàng

​8.400 VNĐ trên kg với mức phí tối thiểu là 500.000 VNĐ mỗi lô hàng


​Nhận hàng vùng sâu vùng xa

​Phụ phí được áp dụng cho mỗi lô hàng được thu gom từ địa điểm hẻo lánh hoặc khótiếp cận. Phụ phí nhận hàng vùng sâu vùng xa được áp dụng cho các lô hàng quốc tế.

​Trên mỗi trọng lượng lô hàng

​8.400 VNĐ trên kg với mức phí tối thiểu là 500.000 VNĐ mỗi lô hàng


​Pin Lithium phần 2

​Phụ phí này áp dụng trên mỗi lô hàng khi xếp dỡ và vận chuyển các lô hàng liên quan đến pin Lithium, tuân thủ Hướng dẫn Đóng gói IATA 966, 967 và 969.

​Trên mỗi lô hàng

​Lithium Ion PI965: 2.300.000 VNĐLithium Ion PI966: 150.000 VNĐLithium Metal PI969: 150.000 VNĐ


​Số lượng ngoại lệ

​Phụ phí được áp dụng khi xử lý và vận chuyển hàng chứa các chất và hàng hóa có trong danh mục Số lượng ngoại lệ tuân thủ Quy định về hàng hóa nguy hiểm của IATA.

​Trên mỗi lô hàng

​150.000 VNĐ


​Đá khô UN1845

​Phụ phí được áp dụng khi xử lý và vận chuyển Đá Khô (UN1845), đây là chất được sử dụng để cấp đông cho các hàng hóa không nguy hiểm.

​Trên mỗi lô hàng

​300.000 VNĐ


​Hàng hóa nguy hiểm

​Phụ phí được áp dụng khi xử lý và vận chuyển các chất và hàng hóa được phân loại là Hàng Hóa Nguy Hiểm phù hợp với quy định Hàng hóa Nguy hiểm IATA, hàng hóa loại DG 2, 4, 5, 6, 8 và 9 theo các quy định IATA

​Trên mỗi lô hàng

​2.300.000 VNĐ


​​Hàng tiêu dùng Id8000

​Phụ phí được áp dụng cho mỗi lô hàng chứa hàng tiêu dùng như nước hoa, nước thơm dùng sau cạo râu, sol khí, chất dễ cháy, đá khô và chất sinh học được phân loại bởi Hiệp hội vận chuyển hàng không Quốc tế (“IATA” phần ID8000) và được đóng gói theo hình thức bán l​ẻ và vận chuyển tới cá nhân riêng l​ẻ.

​Trên mỗi lô hàng

​530.000 VNĐ


​Hàng quá khổ

​Khoản phụ phí cố định này áp dụng cho bất kỳ lô hàng nào bị sai địa chỉ vào thời điểm nhận hàng và không thể hoàn thành chuyển phát sau các nỗ lực xác minh địa chỉ chính xác tại điểm đến. Phụ phí hiệu chỉnh địa chỉ áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế

​Trên mỗi lô hàng

​300.000 VNĐ


​Phí nhập ​dữ liệu

​Phụ phí được áp dụng cho mỗi lô hàng vận chuyển với vận đơn viết tay mà không có vận đơn điện tử. Chứng từ gửi hàng điện tử sẽ không phát sinh thêm phụ phí.

​Trên mỗi lô hàng

​135.000 VNĐ
[ad_2]
Source link