Những Trái Cây và Rau Quả Được Nhập Khẩu vào Việt Nam

Việt Nam đã tham gia và kí kết nhiều Hiệp định thương mại tự do, mở ra cơ hội kinh doanh cho các công ty nhập khẩu trái cây và nông sản của Việt Nam. Tuy nhiên, để bảo vệ thị trường trong nước, nhà nước chỉ cho phép nhập khẩu một số loại trái cây và nông sản từ từng quốc gia cụ thể. Dưới đây là danh sách những loại trái cây và nông sản được phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Danh sách trái cây được nhập khẩu vào Việt Nam

 • Anh đào (Cherry)
 • Chuối xanh
 • Đu đủ
 • Dưa
 • Dưa hấu
 • Bưởi
 • Cam
 • Chanh
 • Chanh leo
 • Chuối
 • Chuối xanh
 • Dâu tây
 • Dứa
 • Hồng
 • Kiwi
 • Me chua
 • Nho
 • Quýt
 • Táo
 • Thanh long
 • Việt quất
 • Xoài

Danh sách hoa được nhập khẩu vào Việt Nam

 • Hoa Bướm đêm
 • Hoa Cẩm nhung
 • Hoa Cúc
 • Hoa Cúc cồi
 • Hoa Cúc đồng tiền
 • Hoa Cúc đồng tiền
 • Hoa Cúc huân chương
 • Hoa Cúc móng tay
 • Hoa Cúc Ngũ sắc
 • Hoa Cúc nhật
 • Hoa Cúc sao nhái
 • Hoa Cúc su si
 • Hoa Cúc thược dược
 • Hoa Cúc Thúy
 • Hoa Cúc vạn thọ
 • Hoa Dạ yếm thảo
 • Hoa Dạ yến thảo
 • Hoa Dâm bụt
 • Hoa Dừa cạn
 • Hoa Hoắc hương
 • Hoa Hồng ri
 • Hoa Hồng y
 • Hoa hướng dương
 • Hoa Kim cúc
 • Hoa Linh lăng thảo
 • Hoa Lọ
 • Hoa Mai địa thảo
 • Hoa Mào gà
 • Hoa Mõm sói
 • Hoa Móng tay
 • Hoa Năm cánh
 • Hoa Păng xe
 • Hoa Phăng xê
 • Hoa Phong lữ
 • Hoa Phù dung
 • Hoa Sao nhái
 • Hoa Sen cạn
 • Hoa Thanh trúc
 • Hoa Thu hải đường (ngọn không có rễ)
 • Hoa Thực dược
 • Hoa Thwờng lá
 • Hoa Xa lem
 • Hoa Xương rồng
 • Ngân hoa
 • Phượng
 • Sống đời

Danh sách rau, củ được nhập khẩu vào Việt Nam

 • Atiso
 • Bí ngồi
 • Cà chua
 • Cà pháo
 • Cà tím
 • Cải bắp
 • Cải Brussels
 • Cải củ
 • Cải ngọt
 • Cải ngọt
 • Cải rổ
 • Cải thảo
 • Cải thìa
 • Cải xanh
 • Củ cải
 • Củ cải Nabo Navet turnip
 • Củ cải Nabo Navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ cải Nabo navet turnip
 • Củ

Cập Nhật Lúc February 24, 2024 by Tiến Việt