\

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phương thức thanh toán “Nhờ thu phiếu trơn” đã trở nên phổ biến và tiện lợi. Đây là một phương thức thanh toán đặc biệt, trong đó chứng từ nhờ thu chỉ bao gồm chứng từ tài chính, còn các chứng từ thương mại được gửi trực tiếp cho người nhập khẩu mà không thông qua ngân hàng.

Qui trình “Nhờ thu phiếu trơn”

(1) Kí kết hợp đồng mua bán, trong đó điều khoản thanh toán qui định áp dụng phương thức “Nhờ thu phiếu trơn”.
(2) Nhà xuất khẩu gửi hàng hóa và bộ chứng từ thương mại trực tiếp cho người nhập khẩu.
(3) Nhà xuất khẩu gửi Đơn yêu cầu nhờ thu cùng chứng từ tài chính cho ngân hàng nhờ thu để thu tiền từ người nhập khẩu.
(4) Ngân hàng nhờ thu lập và gửi Lệnh nhờ thu cùng chứng từ tài chính tới ngân hàng thu hộ để thu tiền từ người nhập khẩu.
(5) Ngân hàng thu hộ thông báo Lệnh nhờ thu cho người nhập khẩu:

 • Trả tiền ngay bằng séc, kì phiếu hoặc hối phiếu trả ngay.
 • Kí chấp nhận hối phiếu kì hạn.
 • Chấp nhận các điều kiện và điều khoản khác.
  (6) Người nhập khẩu trả tiền ngay hoặc chấp nhận trả tiền.
  (7) Ngân hàng thu hộ chuyển tiền nhờ thu hoặc hối phiếu kì hạn đã chấp nhận cho ngân hàng nhờ thu.
  (8) Ngân hàng nhờ thu chuyển tiền nhờ thu hoặc hối phiếu kì hạn đã chấp nhận cho nhà xuất khẩu.

Rủi ro trong phương thức “Nhờ thu phiếu trơn”

Do việc trả tiền trong phương thức “Nhờ thu phiếu trơn” không căn cứ vào chứng từ thương mại mà chỉ dựa vào chứng từ tài chính, nên có một số rủi ro cần lưu ý:

Rủi ro đối với nhà xuất khẩu

 • Nếu người nhập khẩu không thanh toán, nhà xuất khẩu sẽ không nhận được tiền.
 • Nếu năng lực tài chính của người nhập khẩu yếu, việc thanh toán có thể gặp trục trặc và kéo dài.
 • Nếu người nhập khẩu lừa đảo và từ chối thanh toán, nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc thu tiền.
 • Nếu đến hạn thanh toán hối phiếu kì hạn mà người nhập khẩu không có khả năng thanh toán hoặc không muốn thanh toán, nhà xuất khẩu có thể phải kiện ra tòa, đồng thời mất nhiều thời gian và tiền bạc.

Rủi ro đối với người nhập khẩu
Rủi ro có thể xuất hiện khi Lệnh nhờ thu đến trước hàng hóa và người nhập khẩu phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc chấp nhận mà hàng hóa chưa được gửi đi hoặc đã được gửi đi nhưng chưa nhận được, hoặc khi hàng hóa không đúng chất lượng như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hiểu được những rủi ro này, “Nhờ thu phiếu trơn” thường chỉ áp dụng trong trường hợp nhà xuất khẩu và người nhập khẩu có tin tưởng lẫn nhau, cụ thể là nhà xuất khẩu phải giao hàng đúng cam kết, còn người nhập khẩu phải có ý định thanh toán.

Với phương thức “Nhờ thu phiếu trơn”, việc gửi hàng đi nước ngoài trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Hãy truy cập GỬI HÀNG ĐI NƯỚC NGOÀI-TIẾN VIỆT EXPRESS để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi.